Màu cam

Màu cam

Abraham Darby

Abraham Darby

Tên thường gọi: Abraham Darby/ AUScot/ Candy Rain/ Country Darby tree.- Được lai tạo bởi: David..

Liên hệ

Alexandrine

Alexandrine

- Được lai tạo bởi: Meilland International (France, before 2009)- Màu sắc: Vàng cam, vàng mơ- C..

Liên hệ

Ambridge

Ambridge

- Được lai tạo bởi: David C. H. Austin (United Kingdom, 1990).- Màu sắc: Mơ- Cỡ bông: 8 cm- Kiể..

Liên hệ

Barock

Barock

- Được lai tạo bởi: - Màu sắc: - Cỡ bông: - Kiểu cánh: - Mùi hương: - Đặc t..

Liên hệ

Belvedere

Belvedere

- Được lai tạo bởi: - Màu sắc: - Cỡ bông: - Kiểu cánh: - Mùi hương: - Đặc t..

Liên hệ

Bora bora / Ashram

Bora bora / Ashram

- Được lai tạo bởi: Hans Jürgen Evers (Germany, 1998).- Được giới thiệu tại Đức bởi Rosen-Tanta..

Liên hệ

Boscobel

Boscobel

– Được lai tạo bởi: David C. H. Austin (United Kingdom, before 2011). – Màu sắc: Cá hồi– Cỡ bôn..

Liên hệ

Charles de Nervaux

Charles de Nervaux

- Được lai tạo bởi: Dominique Massad (France, 2007).- Màu sắc: Kem, Mơ bóng- Cỡ bông: - Ki..

Liên hệ

Christopher Marlowe

Christopher Marlowe

- Được lai tạo bởi: David C. H. Austin (United Kingdom, 2002).- Màu sắc: Da cam, cam đỏ- Cỡ bôn..

Liên hệ

Crown Princess Margareta

Crown Princess Margareta

Tên thường gọi: CROWN PRINCESS MARAGETA/ AUSwinter– Được lai tạo bởi: David C. H. Austin tại An..

Liên hệ

Honey Caramel

Honey Caramel

Được lai tạo bởi: Alain Meilland tại Pháp năm 2006– Màu sắc: Cam trộn caramel– Cỡ bông: Trung (5-6cm..

Liên hệ

Jaipur

Jaipur

- Được lai tạo bởi: - Màu sắc: - Cỡ bông: - Kiểu cánh: - Mùi hương: - Đặc t..

Liên hệ

Just joey

Just joey

- Được lai tạo bởi: Cants of Colchester (United Kingdom, 1972).- Màu sắc: Cam- Cỡ bông: 10-12cm..

Liên hệ

Kaorikazari

Kaorikazari

– Được lai tạo bởi: Rose Farm Keiji. 2012– Màu sắc: Cá hồi– Cỡ bông: Lớn (6-8cm)– Kiểu cánh: Kép (+4..

Liên hệ

Kordes Jubilee

Kordes Jubilee

- Được lai tạo bởi: Tim Hermann Kordes (Germany, 2003).- Được giới thiệu bởi:  W. Kor..

Liên hệ

La Villa Cotta

La Villa Cotta

- Được lai tạo bởi: - Màu sắc: - Cỡ bông: - Kiểu cánh: - Mùi hương: - Đặc t..

Liên hệ

Mary Ann

Mary Ann

- Được lai tạo bởi: Hans Jürgen Evers (Germany, before 2004).- Màu sắc: Cam- Cỡ bông: 8-11cm- K..

Liên hệ

Oshun

Oshun

- Được lai tạo bởi: Paul Barden (United States, 2004).- Màu sắc: Vàng cam, Vàng mơ- Cỡ bông: 8-..

Liên hệ

Pat Austin

Pat Austin

- Được lai tạo bởi: David C. H. Austin (United Kingdom, before 1993).- Được giới thiệu tại..

Liên hệ

Từ 1 tới 21 của 27 (2 Trang)
0375 760 780